Przykładowe trasy

Olsztyn dla tych, którzy się spieszą (1,5 h)

Trasa: Most św. Jana - Stary Ratusz - Bazylika Archikatedralna św. Jakuba - Górna Brama - Zamek Kapituły Warmińskiej

 

Zwiedzanie: Najstarsze, średniowieczne zabytki Olsztyna : katedra, zamek, ratusz, elementy miejskich fortyfikacji. Wszystko to, co w Olsztynie zobaczyć trzeba.

Olsztyn - średniowieczny gród (3 h)

Trasa: Wysoka Brama – Stare Miasto – Katedra olsztyńska – Zamek Kapituły Warmińskiej

Zwiedzanie: Wysoka Brama zbudowana została w XIV wieku. Jest jedyną bramą pozostałą z trzech, które znajdowały się w murach obronnych otaczających miasto. Ze średniowiecznego obwarowania pozostały fragmenty murów przy katedrze, przy ulicy Asnyka, Okopowej i przy zamku, które można zobaczyć na trasie spaceru. Przez rynek Starego Miasta, na którym zachował się późnogotycki Stary Ratusz udajemy się w stronę Bazyliki Archikatedralnej św. Jakuba. Po opuszczeniu świątyni ulicą Prostą, a następnie Okopową udajemy się na zamek, gdzie obecnie mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Oprócz zwiedzania sal, w których mieszkał Mikołaj Kopernik można odpocząć na dziedzińcu przy „babie pruskiej” lub udać się na wieżę zamkową, by podziwiać panoramę zatopionego w zieleni miasta.

Olsztyn - zabytki sakralne (2 h)

Trasa: Katedra olsztyńska – Kościół ewangelicki – Kościół garnizonowy – Kaplica Jerozolimska – Bet Tahara – Kościół p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zwiedzanie: Najstarszą świątynią w Olsztynie jest obecnie Bazylika Archikatedralna św. Jakuba w Olsztynie. Znajduje się ona na olsztyńskiej starówce i pochodzi z XIV weku. Wrażenie robią przede wszystkim sklepienia wewnątrz świątyni – sieciowe w nawie głównej i kryształowe w nawach bocznych. Wybudowany w 1877 roku kościół ewangelicki po dzień dzisiejszy służy parafii ewangelickiej. W dawnym kościele garnizonowym z początku XX wieku warto zwrócić uwagę na przedwojenny ołtarz oraz organy, a także powojenne polichromie wykonane w manierze socrealistycznej. Przy ulicy Grunwaldzkiej znajduje się pochodząca z XVI wieku Kaplica Jerozolimska. Stąd niedaleko już do Bet Tahary, dawnego domu oczyszczenia oraz domu ogrodnika, znajdujących się przy cmentarzu żydowskim. Budowlę zaprojektował Erich Mendelsohn – jeden z najwybitniejszych mieszkańców Olsztyna. Warto wrócić w stronę centrum i górującej nad miastem wieży kościoła p.w. NSPJ, by przy świątyni przyjrzeć się pochodzącemu z 1737 roku posągowi Chrystusa trzymającego kulę ziemską.

Reszel - Święta Lipka - Gierłoż (8 h)

Trasa: Olsztyn - Reszel - Święta Lipka - Gierłoż

 

Zwiedzanie: To jedna z najpopularniejszych tras w regionie. Dzięki niej poznać można dzieje biskupstwa warmińskiego, które miało decydujący wpływ na kształt historycznje krainy - Warmii. Jeden z biskupich, gotyckich zamków znajdował się w Reszlu. Oprócz warowni w miasteczku warto zobaczyć panoramę z wieży fary św. Piotra i Pawła. Z Reszla jest zaledwie pięć kilometrów do położonego już na Mazurach sanktuarium w Świętej Lipce, w którym posłuchać można unikatowego koncertu na ruchomych organach. Położona pośród zieleni, pomiędzy dwome jeziorami Perła Baroku Północy zachwyca swą doskonałą architekturą.

Nieopodal Kętrzyna znajduje się jedno z mroczniejszych miejsc w Krainie Tysiąca Jezior - Wilczy Szaniec. Z najeżonej bunkrami i schronami kwatery Adolf Hitler podczas drugiej wojny światowej przez ponad osiemset dni kierował losami świata. Dziś nieme szkielety obronnych budowli przypominają o zbrodniczych, nazistowskich czasach.

Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur (10 h)

Trasa: Olsztyn – Olsztynek – Szczytno – Klon – Wojnowo – Kadzidłowo – Olsztyn

 

Zwiedzanie: Pierwszym przystankiem na trasie jest Muzeum Budownictwa Ludowego i Park Etnograficzny w Olsztynku, w którym na terenie prawie stu hektarów znajdują się bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych z Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Następny przystanek można zrobić w Szczytnie, znajduje się to m. in. najlepiej zachowany cmentarz żydowski w województwie, a także Muzeum Mazurskie z ciekawymi zbiorami etnograficznymi. Ze Szczytna udajemy się do wsi Klon - osady wpisanej do Krajowego Rejestru Zabytków. Następnie jedziemy na północ do miejscowości Wojnowo, gdzie zobaczyć można dawny żeński klasztor staroobrzędowców. Z Wojnowa udajemy się do pobliskiej wsi Kadzidłowo, gdzie znajduje się osada kulturowa założona przez małżeństwo Worobców.

Święta Warmia (10 h)

Trasa: Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Orneta – Pieniężno – Braniewo

Zwiedzanie: Niektórzy twierdzą, że zielona Warmia to najpiękniejszy zakątek Polski. Niegdyś dumne biskupstwo warmińskie, później katolicka część Królestwa Prus i Niemiec. W Olsztynie zwiedzimy Zamek Kapituły Warmińskiej położony tuż przy Starym Mieście. Z największego miasta regionu pojedziemy do Dobrego Miasta (po drodze pałac biskupa Krasickiego w Smolajnach). Dobromiejska warowna kolegiata do dziś góruje nad miastem (zadziwia trapezowym dziecińcem). Lidzbark Warmiński to jedna z kilku dawnych stolic biskupstwa – tu na chłody gotyckich murów, które kryją w sobie krużganki przypominające te na Wawelu, narzekał Xsiążę Poetów - Krasicki. Po drodze nie można ominąć Ornety – miasta, które wraz z gotyckim ratuszem i czternastowieczną farą, uważaną za najpiękniejszą świątynię na Warmii. W Pieniężnie niezwykle malowniczo położonym nad jarem Wałszy warto zajrzeć do prowadzonego przez werbistów Muzeum Misyjno-Etnograficznego i w mikroskali zobaczyć niemal cały świat. Stąd niedaleko już do Braniewa, gdzie na przestrzeni wieków funkcjonowały i rozsławiały miasto w ówczesnej Europie: Collegium Hosianum, Akademia Królewska, Akademia Państwowa, Oficyna Drukarska i jedyny na Warmii port morski.

Mazurski Park Krajobrazowy (10 h)

Trasa: Ruciane Nida – Leśniczówka Pranie – Wojnowo – Krutyń – Kadzidłowo

Zwiedzanie: W miejscowości Ruciane-Nida leżącej na wodnym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zobaczyć można śluzę Guziankę, jeden z elementów Kanału Mazurskiego, a także zabytkową wyłuszczarnię nasion. Niedaleko stąd do sławnej, dzięki pobytowi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, leśniczówki Pranie, gdzie nad jeziorem Nidzkim znajduje się muzeum poety. Stamtąd warto zajechać do Wojnowa – dawniej wsi zamieszkiwanej przez starowierców. Do dziś zachował się dawny klasztor żeński staroobrzędowców. Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w położonej nad rzeką Krutynią.  Z Krutyni niedaleko już do Kadzidłowa – malowniczo położonej miejscowości, gdzie znajduje się osada kulturowa, a także Park Dzikich Zwierząt.

I wiele innych...